Pravilnik o Zasebnosti

Naslednji pogoji urejajo vso uporabo spletnega mesta opskar.com ter vso vsebino, storitve in izdelke, ki so na voljo na spletnem mestu ali prek njega (skupaj spletno mesto). Spletno mesto je v lasti in pod vodstvom podjetja ops (»ops«). Spletno mesto je na voljo s tem, da ga sprejmete, ne da bi spremenili vse pogoje, vsebovane v njem, ter vsa druga pravila delovanja, pravilnike (vključno z, brez omejitev, politiko zasebnosti OPS) in postopke, ki jih lahko občasno objavi na tem spletnem mestu. OPS (skupaj "sporazum").

Prosimo, da pred dostopom ali uporabo spletne strani natančno preberete to pogodbo. Z dostopom ali uporabo katerega koli dela spletne strani se strinjate, da vas zavezujejo pogoji in določila te pogodbe. Če se ne strinjate z vsemi pogoji tega sporazuma, ne smete dostopati do spletne strani ali uporabljati storitev. Če se ti pogoji in določila štejejo za ponudbo OPS, je sprejetje izrecno omejeno na te pogoje. Spletna stran je na voljo samo posameznikom, ki so stari vsaj 13 let.

 • Vaš račun in spletno mesto opskar.com. Če na spletnem mestu ustvarite spletni dnevnik / spletno mesto, ste odgovorni za ohranjanje varnosti svojega računa in spletnega dnevnika ter ste v celoti odgovorni za vse dejavnosti, ki se izvajajo v računu, in za vsa druga dejanja v zvezi s spletnim dnevnikom. Svojim spletnim dnevnikom ne smete opisovati ali dodeljevati ključnih besed na zavajajoč ali nezakonit način, vključno na način, ki je namenjen trgovanju z imenom ali ugledom drugih, in lahko OPS spremeni ali odstrani kateri koli opis ali ključno besedo, za katero meni, da je neprimerna ali nezakonita, ali sicer lahko povzroči odgovornost OPS. OPS morate takoj obvestiti o nepooblaščeni uporabi vašega spletnega dnevnika, vašega računa ali drugih kršitev varnosti. OPS ne bo odgovoren za kakršna koli dejanja ali opustitve, ki jih boste storili, vključno s kakršno koli škodo kakršne koli vrste, ki nastane zaradi takih dejanj ali opustitev.

 

 • Odgovornost sodelujočih. Če upravljate spletni dnevnik, komentirate spletni dnevnik, objavljate gradivo na spletnem mestu, objavljate povezave na spletnem mestu ali kako drugače omogočite (ali omogočite tretjim osebam) dostopnost gradiva prek spletnega mesta (kakršno koli takšno gradivo, "Vsebina" ), V celoti ste odgovorni za vsebino te vsebine in za škodo, ki izhaja iz te vsebine. To velja, ne glede na to, ali zadevna vsebina predstavlja besedilo, grafiko, zvočno datoteko ali računalniško programsko opremo. Z omogočanjem vsebine izjavljate in jamčite, da:
 • Prenašanje, kopiranje in uporaba vsebine ne krši lastninskih pravic, vključno s pravicami avtorskih pravic, patentov, blagovnih znamk ali poslovne skrivnosti, vendar ne omejeno na katero koli tretjo osebo;
 • Če ima vaš delodajalec pravice do intelektualne lastnine, ki jo ustvarjate, imate (i) prejeto dovoljenje vašega delodajalca, da objavlja ali da na voljo vsebino, vključno, vendar ne omejeno na katero koli programsko opremo, ali (ii) zavarovan od svojega delodajalca, Vse pravice v ali v vsebino;
 • Ste v celoti spoštovali vse licence tretjih oseb, ki se nanašajo na vsebino, in storili vse potrebno, da uspešno končate uporabnikom vse zahtevane pogoje;
  Vsebina ne vsebuje ali namesti nobenih virusov, črvov, zlonamerne programske opreme, trojanskih konjev ali druge škodljive ali uničujoče vsebine;
 • Vsebina ni vsiljena pošta, ni strojno ali naključno ustvarjena in ne vsebuje neetičnih ali nezaželenih komercialnih vsebin, namenjenih za promet na straneh tretjih strank ali povečanje uvrstitve spletnih mest v iskalnikih tretjih oseb ali nadaljnjih nezakonitih dejanj (npr. Kot lažno predstavljanje) ali zavajajoče prejemnike glede vira materiala (kot je prevara);
 • Vsebina ni pornografska, ne vsebuje groženj ali spodbuja nasilje do posameznikov ali subjektov in ne krši pravic zasebnosti ali oglaševanja katere koli tretje osebe;
 • Vaš spletni dnevnik se ne oglašuje preko neželenih elektronskih sporočil, kot so neželene povezave na novičarske skupine, e-poštne sezname, druge bloge in spletne strani ter podobne neželene promocijske metode;
 • vaš blog ni poimenovan tako, da bralce zavaja, da mislijo, da ste druga oseba ali podjetje. URL ali ime vašega spletnega dnevnika na primer ni ime osebe, ki ni vaša oseba ali podjetje, ki ni vaše ime; in ste v primeru Vsebine, ki vključuje računalniško kodo, natančno kategorizirali in / ali opisali vrsto, naravo, uporabo in učinke materialov, ne glede na to, ali to zahteva OPS ali kako drugače.

S pošiljanjem vsebine OPS-u za vključitev na vašo spletno stran, OPS-u daje svetovno, brezplačno in neizključno licenco za reproduciranje, spreminjanje, prilagajanje in objavljanje vsebine izključno za prikazovanje, distribucijo in promocijo svojega spletnega dnevnika. . Če izbrišete vsebino, bo OPS storil vse potrebno, da jo odstrani s spletnega mesta, vendar se strinjate, da predpomnjenja ali sklici na vsebino ne bodo takoj onemogočeni.

Ne da bi omejeval katero koli od teh predstavitev ali jamstev, ima OPS pravico (čeprav ne obveznost), da po lastni presoji OPS (i) zavrne ali odstrani kakršno koli vsebino, ki po razumnem mnenju OPS krši katero koli politiko OPS ali je na kakršen koli način škodljiva ali sporno, ali (ii) prekini ali zavrne dostop do spletnega mesta in njegovo uporabo kateremu koli posamezniku ali subjektu iz kakršnega koli razloga po lastni presoji OPS. OPS ne bo dolžan povrniti predhodno plačanih zneskov

 • Plačilo in podaljšanje.
  Splošni pogoji.
  Z izbiro izdelka ali storitve se strinjate, da boste plačali enkratno in / ali mesečno ali letno naročnino (dodatni pogoji plačila so lahko vključeni v druga sporočila). Plačila na naročnino bodo zaračunana na osnovi predplačila na dan, ko se boste prijavili za nadgradnjo, in bodo zajemali uporabo te storitve za mesečno ali letno naročniško obdobje, kot je navedeno. Plačila niso vračljiva.
  Samodejno podaljšanje.
  Če ne boste obvestili OPS pred koncem veljavnega naročniškega obdobja, da želite preklicati naročnino, se bo vaša naročnina samodejno obnovila, vi pa nam dovolite, da zberemo takrat veljavno letno ali mesečno naročnino za takšno naročnino (kot tudi vse davke) z uporabo katere koli kreditne kartice ali drugega plačilnega mehanizma, ki smo ga za vas zabeležili. Nadgradnje lahko kadarkoli prekličete tako, da svojo zahtevo pošljete pisno OPS-u.

 

 • Storitve.
  Pristojbine; Plačilo. S prijavo na račun za storitve se strinjate, da boste OPS plačali ustrezne pristojbine za nastavitev in ponavljajoče se pristojbine. Veljavne pristojbine bodo zaračunane od dneva vzpostavitve vaših storitev in pred uporabo takšnih storitev. OPS si pridržuje pravico do spremembe plačilnih pogojev in provizij trideset (30) dni pred pisnim obvestilom. Storitve lahko kadar koli prekličete v tridesetih (30) dneh s pisnim obvestilom za podporo OPS. Če vaša storitev vključuje dostop do prednostne e-poštne podpore. »E-poštna podpora« pomeni možnost, da kadar koli (po razumnem prizadevanju OPS, da se odzove v enem delovnem dnevu) v zvezi z uporabo storitev VIP, po elektronski pošti zaprosite za pomoč za tehnično podporo. »Prednost« pomeni, da ima podpora prednost pred podporo za uporabnike standardnih ali brezplačnih storitev opskar.com. Vsa podpora bo zagotovljena v skladu s standardnimi praksami, postopki in politikami storitev OPS.

 

 • Odgovornost obiskovalcev spletnega mesta. OPS ni pregledal in ne more pregledati vsega gradiva, vključno z računalniško programsko opremo, objavljeno na spletnem mestu, in zato ne more biti odgovoren za njegovo vsebino, uporabo ali učinke. Z upravljanjem spletnega mesta OPS ne zastopa in ne nakazuje, da podpira tam objavljeno gradivo ali da meni, da je tak material točen, uporaben ali neškodljiv. Odgovorni ste za potrebne varnostne ukrepe, da zaščitite sebe in svoj računalniški sistem pred virusi, črvi, trojanskimi konji in drugo škodljivo ali uničujočo vsebino. Spletno mesto lahko vsebuje vsebino, ki je žaljiva, nespodobna ali drugače sporna, pa tudi vsebine, ki vsebujejo tehnične netočnosti, tiskarske napake in druge napake. Spletno mesto lahko vsebuje tudi gradivo, ki krši pravice do zasebnosti ali obveščanja javnosti ali krši intelektualno lastnino in druge lastniške pravice tretjih oseb, ali če za prenos, kopiranje ali uporabo veljajo dodatni pogoji, navedeni ali nedoločeni. OPS ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki je posledica uporabe obiskovalcev spletnega mesta ali kakršnega koli prenosa vsebine, ki so jo objavili ti obiskovalci.

 

 • Vsebina je objavljena na drugih spletnih mestih. Nismo pregledali in ne moremo pregledati vsega gradiva, vključno z računalniško programsko opremo, ki je na voljo prek spletnih strani in spletnih strani, na katere se povezujejo povezave opskar.com in ki povezujejo na opskar.com. Vaša družba nima nobenega nadzora nad temi spletnimi stranmi in spletnimi stranmi, ki niso vaše podjetje, in ni odgovorna za njihovo vsebino ali uporabo. S povezavo na spletno stran ali spletno stran podjetja, ki ni vaše podjetje, OPS ne predstavlja ali namiguje, da potrjuje takšno spletno stran ali spletno stran. Odgovorni ste za previdnostne ukrepe, ki so potrebni za zaščito sebe in vaših računalniških sistemov pred virusi, črvi, trojanskimi konji in drugimi škodljivimi ali uničujočimi vsebinami. OPS ne prevzema nobene odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala zaradi uporabe spletnih mest in spletnih strani, ki niso povezane z operacijami.

 

 • Kršitev avtorskih pravic in politika DMCA. Ker vaše podjetje od drugih zahteva, da spoštujejo njegove pravice intelektualne lastnine, spoštuje pravice intelektualne lastnine drugih. Če menite, da gradivo, ki ga najdete na opskar.com ali na katerega je povezan opskar.com, krši vaše avtorske pravice, vas prosimo, da o tem obvestite OPS v skladu s politiko zakona o digitalnih avtorskih pravicah OPS (DMCA). OPS se bo odzval na vsa taka obvestila, tudi po potrebi ali primerno, tako da bo odstranil gradivo, ki krši avtorske pravice, ali onemogočil vse povezave do njega. OPS bo obiskovalcu onemogočil dostop do spletnega mesta in njegovo uporabo, če bo v ustreznih okoliščinah obiskovalec večkrat kršil avtorske pravice ali druge pravice intelektualne lastnine OPS ali drugih. V primeru take odpovedi OPS ne bo dolžan povrniti zneskov, ki so bili predhodno plačani OPS.

 

 • Intelektualna lastnina. Ta pogodba ne prenaša z vašega podjetja na vas nobene OPS ali intelektualne lastnine tretjih oseb, vse pravice, lastništvo in deleži v zvezi s takšno lastnino in nanjo pa bodo (kot med pogodbenicama) ostali izključno pri OPS. OPS, opskar.com, logotip opskar.com in vse druge blagovne znamke, storitvene znamke, grafike in logotipi, ki se uporabljajo v povezavi z opskar.com ali spletnim mestom, so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke OPS ali dajalcev licence OPS. Druge blagovne znamke, storitvene znamke, grafike in logotipi, ki se uporabljajo v povezavi s spletnim mestom, so lahko blagovne znamke drugih tretjih oseb. Vaša uporaba spletnega mesta vam ne daje pravice ali licence za reprodukcijo ali kakršno koli drugo uporabo blagovnih znamk OPS ali tretjih oseb.

 

 • Oglasi. OPS si pridržuje pravico do prikazovanja oglasov na vašem blogu, razen če ste kupili račun brez oglasov.

 

 • Pripisovanje. OPS si pridržuje pravico, da v nogi ali orodni vrstici spletnega dnevnika prikaže povezave z dodeljevanjem, kot so »Blog na opskar.com«, avtor teme in dodeljevanje pisave.
  Partnerski izdelki. Z aktiviranjem partnerskega izdelka (npr. Teme) enega od naših partnerjev se strinjate s pogoji storitve tega partnerja. Njihove pogoje storitve lahko kadar koli onemogočite z deaktivacijo partnerskega izdelka.

 

 • Imena domen. Če registrirate domensko ime, uporabljate ali prenašate predhodno registrirano domensko ime, se strinjate in strinjate, da je uporaba domenskega imena predmet tudi pravilnikov Internet Corporation za dodeljena imena in številke (»ICANN«), vključno z njihovimi Pravice in odgovornosti pri registraciji.

 

 • Spremembe. OPS si pridržuje pravico, da po lastni presoji spremeni ali nadomesti kateri koli del te pogodbe. Vaša odgovornost je, da redno preverjate to pogodbo glede sprememb. Vaša nadaljnja uporaba spletne strani ali dostop do nje po objavi kakršnih koli sprememb tega sporazuma pomeni sprejetje teh sprememb. OPS lahko tudi v prihodnosti ponudi nove storitve in / ali funkcije prek spletne strani (vključno z izdajo novih orodij in virov). Za takšne nove funkcije in / ali storitve veljajo pogoji tega sporazuma.
  Prekinitev. OPS lahko kadar koli prekine vaš dostop do celotnega ali katerega koli dela spletnega mesta z vzrokom ali brez njega, z ali brez obvestila, ki začne veljati takoj. Če želite odpovedati to pogodbo ali račun opskar.com (če ga imate), lahko preprosto prekinete uporabo spletnega mesta. Ne glede na zgoraj navedeno, če imate račun za plačljive storitve, ga lahko OPS ukine le, če bistveno kršite to pogodbo in takšne kršitve ne odpravite v tridesetih (30) dneh po tem, ko vas je OPS o tem obvestil; pod pogojem, da lahko OPS takoj prekine spletno mesto kot del splošne zaustavitve naše storitve. Vse določbe te pogodbe, ki bi po svoji naravi morale preživeti odpoved, bodo preživele prenehanje, vključno z, neomejeno, določbami o lastništvu, zavrnitvijo garancije, odškodnino in omejitvami odgovornosti.

 

 • Omejitev odgovornosti za garancije. Spletno mesto je na voljo "takšno kot je". OPS in njegovi dobavitelji ter dajalci licence se s tem odpovedujejo vsem kakršnim koli izrecnim ali implicitnim garancijam, vključno z, neomejeno, garancijami o prodajnosti, primernosti za določen namen in nekršitvi pravic. Niti vaše podjetje niti njegovi dobavitelji in dajalci licenc ne jamčijo, da bo spletno mesto brez napak ali da bo dostop do njega neprekinjen ali neprekinjen. Razumete, da spletno mesto prenašate ali kako drugače pridobivate vsebino ali storitve po lastni presoji in tveganju.

 

 • Omejitev odgovornosti. V nobenem primeru OPS, njegovi dobavitelji ali dajalci licenc ne bodo odgovorni za nobeno vsebino tega sporazuma v skladu s katero koli pogodbo, malomarnostjo, objektivno odgovornostjo ali drugo pravno ali pravično teorijo za: (i) kakršno koli posebno, naključno ali posledično škodo; (ii) stroške nabave nadomestnih proizvodov ali storitev; (iii) za prekinitev uporabe ali izgubo ali poškodovanje podatkov; ali (iv) za vse zneske, ki presegajo pristojbine, ki ste jih plačali OPS v skladu s tem sporazumom v obdobju dvanajstih (12) mesecev pred razlogom za ukrepanje. OPS ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršno koli okvaro ali zamudo zaradi zadev, ki jih ni mogoče razumno nadzirati. Navedeno se ne uporablja v obsegu, ki ga prepoveduje veljavna zakonodaja.
  Splošno zastopanje in garancija. Izjavljate in jamčite, da bo (i) vaša uporaba spletnega mesta strogo v skladu s politiko zasebnosti OPS, s tem sporazumom in z vsemi veljavnimi zakoni in predpisi (vključno z vsemi lokalnimi zakoni ali predpisi v vaši državi, državi, državi ali na drugih vladnih področjih glede vedenja na spletu in sprejemljive vsebine ter vključno z vsemi veljavnimi zakoni v zvezi s prenosom tehničnih podatkov, izvoženih iz Združenih držav ali države, v kateri prebivate, in (ii) vaša uporaba spletnega mesta ne bo kršila ali pravice intelektualne lastnine tretjih oseb.

 

 • Odškodnina. Strinjate se, da boste OPS, njegovim izvajalcem in dajalcu licence ter njihovim ustreznim direktorjem, direktorjem, uradnikom, zaposlenim in agentom povrnili škodo in jo zadržali za katere koli in vse terjatve in stroške, vključno z odvetniškimi honorarji, ki izhajajo iz vaše uporabe spletnega mesta, vključno z, vendar ne omejeno na vašo kršitev te pogodbe.

 

 • Razno. Ta sporazum predstavlja celoten dogovor med OPS in vami glede njegove vsebine in ga lahko spremeni samo pisna sprememba, ki jo podpiše pooblaščeni izvršni direktor vašega podjetja, ali objava popravljene različice vašega podjetja. Razen v obsegu, v katerem veljavna zakonodaja, če obstaja, določa drugače, bo ta sporazum, kakršen koli dostop do spletnega mesta ali njegovo uporabo urejala zakonodaja zvezne države Kalifornija, ZDA, z izjemo kolizijskih določb, in ustrezno mesto za za morebitne spore, ki izhajajo iz katerega koli ali se nanašajo nanje, bodo pristojna državna in zvezna sodišča v okrožju San Francisco v Kaliforniji. Razen zahtev za opustitveno ali pravično oprostitev ali zahtevkov v zvezi s pravicami intelektualne lastnine (ki jih je mogoče vložiti na katerem koli pristojnem sodišču brez napotitve obveznice), se morebitni spor, ki izhaja iz te pogodbe, dokončno reši v skladu s celovitimi arbitražnimi pravili Služba za sodno arbitražo in posredovanje, Inc. ("JAMS") s strani treh arbitrov, imenovanih v skladu s takšnimi pravili. Arbitraža bo potekala v San Franciscu v Kaliforniji v angleškem jeziku, arbitražna odločba pa se lahko izvrši na katerem koli sodišču. Prevladujoča stranka v katerem koli ukrepu ali postopku za uveljavitev tega sporazuma je upravičena do stroškov in odvetniških stroškov. Če kateri koli del tega sporazuma velja za neveljavnega ali neizvršljivega, se ta del razlaga tako, da odraža prvotni namen strank, preostali deli pa ostanejo v polni veljavi in ​​veljavi. Katera koli pogodbena odpoved kateremu koli pogoju ali pogoju te pogodbe ali kakršni koli kršitvi le-tega v nobenem primeru ne bo odpovedala takega pogoja ali kakršne koli nadaljnje kršitve. Pravice po tej pogodbi lahko dodelite kateri koli stranki, ki soglaša s svojimi pogoji in se strinja z njimi; OPS lahko svoje pravice po tej pogodbi dodeli brez pogoja. Ta sporazum bo zavezujoč in bo veljal v korist strank, njihovih naslednikov in dovoljenih dodelitev.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •