Varovanje zasebnosti

Naslednji pogoji in določila urejajo uporabo spletnega mesta opskar.com in vso vsebino, storitve in izdelke, ki so na voljo na spletni strani ali prek nje (skupaj, spletna stran). Spletno mesto je v lasti in upravljanju operacij (“ops”). Spletna stran je ponujena pod pogojem, da se ne strinjate z vsemi pogoji, ki so navedeni v tem dokumentu, in vsemi drugimi pravili delovanja, politikami (vključno, brez omejitev, OPS-ovim pravilnikom o zasebnosti) in postopki, ki se lahko občasno objavijo na tem spletnem mestu. OPS (skupaj „sporazum“).

Prosimo, da pred dostopom ali uporabo spletne strani natančno preberete to pogodbo. Z dostopom ali uporabo katerega koli dela spletne strani se strinjate, da vas zavezujejo pogoji in določila te pogodbe. Če se ne strinjate z vsemi pogoji tega sporazuma, ne smete dostopati do spletne strani ali uporabljati storitev. Če se ti pogoji in določila štejejo za ponudbo OPS, je sprejetje izrecno omejeno na te pogoje. Spletna stran je na voljo samo posameznikom, ki so stari vsaj 13 let.

 • Vaš račun in spletno mesto opskar.com. Če na spletnem mestu ustvarite spletni dnevnik / spletno mesto, ste odgovorni za ohranjanje varnosti svojega računa in spletnega dnevnika ter ste v celoti odgovorni za vse dejavnosti, ki se izvajajo v računu, in za vsa druga dejanja v zvezi s spletnim dnevnikom. Svojim spletnim dnevnikom ne smete opisovati ali dodeljevati ključnih besed na zavajajoč ali nezakonit način, vključno na način, ki je namenjen trgovanju z imenom ali ugledom drugih, in lahko OPS spremeni ali odstrani kateri koli opis ali ključno besedo, za katero meni, da je neprimerna ali nezakonita, ali sicer lahko povzroči odgovornost OPS. OPS morate takoj obvestiti o nepooblaščeni uporabi vašega spletnega dnevnika, vašega računa ali drugih kršitev varnosti. OPS ne bo odgovoren za kakršna koli dejanja ali opustitve, ki jih boste storili, vključno s kakršno koli škodo kakršne koli vrste, ki nastane zaradi takih dejanj ali opustitev.

 • Odgovornost sodelujočih. Če upravljate spletni dnevnik, komentirate spletni dnevnik, objavljate gradivo na spletnem mestu, objavljate povezave na spletnem mestu ali kako drugače (ali dovolite tretjim osebam, da izdelajo) material, ki je na voljo prek spletnega mesta (kakršen koli tak material, »Vsebina«). ), Ste v celoti odgovorni za vsebino in kakršno koli škodo, ki izhaja iz te vsebine. To velja ne glede na to, ali je zadevna vsebina besedilo, grafika, zvočna datoteka ali računalniška programska oprema. Z omogočanjem vsebine izjavljate in jamčite, da:
 • Prenašanje, kopiranje in uporaba vsebine ne krši lastninskih pravic, vključno s pravicami avtorskih pravic, patentov, blagovnih znamk ali poslovne skrivnosti, vendar ne omejeno na katero koli tretjo osebo;
 • Če ima vaš delodajalec pravice do intelektualne lastnine, ki jo ustvarjate, imate (i) prejeto dovoljenje vašega delodajalca, da objavlja ali da na voljo vsebino, vključno, vendar ne omejeno na katero koli programsko opremo, ali (ii) zavarovan od svojega delodajalca, Vse pravice v ali v vsebino;
 • Ste v celoti spoštovali vse licence tretjih oseb, ki se nanašajo na vsebino, in storili vse potrebno, da uspešno končate uporabnikom vse zahtevane pogoje;
  Vsebina ne vsebuje ali namesti nobenih virusov, črvov, zlonamerne programske opreme, trojanskih konjev ali druge škodljive ali uničujoče vsebine;
 • Vsebina ni vsiljena pošta, ni strojno ali naključno ustvarjena in ne vsebuje neetičnih ali nezaželenih komercialnih vsebin, namenjenih za promet na straneh tretjih strank ali povečanje uvrstitve spletnih mest v iskalnikih tretjih oseb ali nadaljnjih nezakonitih dejanj (npr. Kot lažno predstavljanje) ali zavajajoče prejemnike glede vira materiala (kot je prevara);
 • Vsebina ni pornografska, ne vsebuje groženj ali spodbuja nasilje do posameznikov ali subjektov in ne krši pravic zasebnosti ali oglaševanja katere koli tretje osebe;
 • Vaš spletni dnevnik se ne oglašuje preko neželenih elektronskih sporočil, kot so neželene povezave na novičarske skupine, e-poštne sezname, druge bloge in spletne strani ter podobne neželene promocijske metode;
 • Vaš blog ni imenovan na način, ki zavaja vaše bralce, da mislijo, da ste druga oseba ali podjetje. URL ali ime vašega spletnega dnevnika na primer ni ime osebe, ki ni vaše ali podjetje, razen vaše; in v primeru vsebine, ki vključuje računalniško kodo, ste natančno kategorizirali in / ali opisali vrsto, naravo, uporabo in učinke materialov, ne glede na to, ali je to zahteval OPS ali kako drugače.

S pošiljanjem vsebine OPS-u za vključitev na vašo spletno stran, OPS-u daje svetovno, brezplačno in neizključno licenco za reproduciranje, spreminjanje, prilagajanje in objavljanje vsebine izključno za prikazovanje, distribucijo in promocijo svojega spletnega dnevnika. . Če izbrišete vsebino, bo OPS storil vse potrebno, da jo odstrani s spletnega mesta, vendar se strinjate, da predpomnjenja ali sklici na vsebino ne bodo takoj onemogočeni.

Brez omejevanja teh izjav ali jamstev ima OPS pravico (čeprav ne obveznost), da po lastni presoji (i) zavrne ali odstrani vsebino, ki po razumnem mnenju OPS krši katerokoli politiko OPS ali je na kakršen koli način škodljiva. ali (ii) prekine ali zavrne dostop do in uporabo spletne strani kateremu koli posamezniku ali subjektu iz kakršnega koli razloga, po lastni presoji OPS-a. OPS ne bo imel obveznosti, da zagotovi vračilo vseh zneskov, ki so bili prej plačani.3

 • Plačilo in podaljšanje.
  Splošni pogoji.
  Z izbiro izdelka ali storitve se strinjate, da boste plačali enkratno in / ali mesečno ali letno naročnino (dodatni pogoji plačila so lahko vključeni v druga sporočila). Plačila na naročnino bodo zaračunana na osnovi predplačila na dan, ko se boste prijavili za nadgradnjo, in bodo zajemali uporabo te storitve za mesečno ali letno naročniško obdobje, kot je navedeno. Plačila niso vračljiva.
  Samodejno podaljšanje.
  Če ne boste obvestili OPS pred koncem veljavnega naročniškega obdobja, da želite preklicati naročnino, se bo vaša naročnina samodejno obnovila, vi pa nam dovolite, da zberemo takrat veljavno letno ali mesečno naročnino za takšno naročnino (kot tudi vse davke) z uporabo katere koli kreditne kartice ali drugega plačilnega mehanizma, ki smo ga za vas zabeležili. Nadgradnje lahko kadarkoli prekličete tako, da svojo zahtevo pošljete pisno OPS-u.

 • Storitve.
  Pristojbine; Plačilo. S prijavo na račun storitve se strinjate, da boste plačali OPS veljavne pristojbine za namestitev in ponavljajoče se stroške. Veljavne pristojbine bodo zaračunane od dneva, ko so vaše storitve vzpostavljene, in pred uporabo teh storitev. OPS si pridržuje pravico, da spremeni plačilne pogoje in pristojbine na trideset (30) dni pred pisnim obvestilom. Storitve lahko kadarkoli prekličete s pisnim obvestilom OPS za podporo v tridesetih (30) dneh. Če vaša storitev vključuje dostop do podpore za prednostno e-pošto. »E-poštna podpora« pomeni možnost, da kadar koli (z ustreznimi napori OPS-a, da odgovori v enem delovnem dnevu) v zvezi z uporabo VIP storitev zaprosi za pomoč pri tehnični podpori po elektronski pošti. »Prednost« pomeni, da ima prednost prednost pred podporo za uporabnike standardnih ali brezplačnih storitev opskar.com. Vsa podpora bo zagotovljena v skladu s standardnimi praksami, postopki in politikami OPS.

 • Odgovornost obiskovalcev spletne strani. OPS ni pregledal in ne more pregledati vsega gradiva, vključno z računalniško programsko opremo, objavljenega na spletnem mestu, in zato ni odgovoren za vsebino, uporabo ali učinke tega gradiva. Z delovanjem spletnega mesta OPS ne predstavlja ali namiguje, da potrjuje objavljeno gradivo ali da meni, da je tak material natančen, koristen ali neškodljiv. Odgovorni ste za previdnostne ukrepe, ki so potrebni za zaščito sebe in vaših računalniških sistemov pred virusi, črvi, trojanskimi konji in drugimi škodljivimi ali uničujočimi vsebinami. Spletna stran lahko vsebuje vsebino, ki je žaljiva, nespodobna ali drugače neprimerna, kot tudi vsebino, ki vsebuje tehnične netočnosti, tipografske napake in druge napake. Spletno mesto lahko vsebuje tudi gradivo, ki krši pravice zasebnosti ali javnosti, ali krši intelektualno lastnino in druge lastniške pravice tretjih oseb, za katere je prenos, kopiranje ali uporaba podvržena dodatnim pogojem, navedenim ali ne. OPS ne prevzema nobene odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala zaradi uporabe obiskovalcev spletne strani ali kakršnega koli prenosa s strani obiskovalcev objavljene vsebine.

 • Vsebina je objavljena na drugih spletnih mestih. Nismo pregledali in ne moremo pregledati vsega gradiva, vključno z računalniško programsko opremo, ki je na voljo prek spletnih strani in spletnih strani, na katere se povezujejo povezave opskar.com in ki povezujejo na opskar.com. Vaša družba nima nobenega nadzora nad temi spletnimi stranmi in spletnimi stranmi, ki niso vaše podjetje, in ni odgovorna za njihovo vsebino ali uporabo. S povezavo na spletno stran ali spletno stran podjetja, ki ni vaše podjetje, OPS ne predstavlja ali namiguje, da potrjuje takšno spletno stran ali spletno stran. Odgovorni ste za previdnostne ukrepe, ki so potrebni za zaščito sebe in vaših računalniških sistemov pred virusi, črvi, trojanskimi konji in drugimi škodljivimi ali uničujočimi vsebinami. OPS ne prevzema nobene odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala zaradi uporabe spletnih mest in spletnih strani, ki niso povezane z operacijami.

 • Kršitev avtorskih pravic in pravila DMCA. Ker vaše podjetje prosi druge, da spoštujejo njegove pravice intelektualne lastnine, spoštuje pravice intelektualne lastnine drugih. Če menite, da gradivo, ki se nahaja na ali povezano z opskar.com, krši vaše avtorske pravice, vas spodbujamo, da obvestite OPS v skladu s pravilnikom o digitalnih avtorskih pravicah (DMCA) OPS-a. OPS se bo odzval na vsa taka obvestila, vključno z zahtevami ali primernimi, z odstranitvijo materiala, ki krši pravice, ali onemogočanjem vseh povezav z materialom, ki krši avtorske pravice. OPS bo prekinil dostop obiskovalca do spletne strani in njeno uporabo, če je obiskovalec v ustreznih okoliščinah odločen, da bo ponovil kršitev avtorskih pravic ali drugih pravic intelektualne lastnine OPS ali drugih. V primeru take odpovedi OPS ne bo imel obveznosti, da zagotovi vračilo vseh zneskov, ki so bili predhodno plačani družbi OPS.

 • Intelektualna lastnina. Ta pogodba ne prenese iz vaše družbe na vas nobenega OPS-a ali intelektualne lastnine tretje osebe, in vse pravice, lastništvo in interesi v zvezi s takšno lastnino ostanejo (med strankami) izključno z OPS-om. OPS, opskar.com, logotip opskar.com in vse druge blagovne znamke, storitvene znamke, grafike in logotipi, ki se uporabljajo v povezavi z opskar.com ali spletno stranjo, so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke OPS ali dajalcev licenc OPS. Druge blagovne znamke, storitvene znamke, grafike in logotipi, uporabljeni v povezavi s spletno stranjo, so lahko blagovne znamke drugih tretjih oseb. Vaša uporaba spletnega mesta vam ne daje pravice ali licence za reproduciranje ali drugačno uporabo OPS ali blagovnih znamk tretjih oseb.

 • Oglasi. OPS si pridržuje pravico do prikazovanja oglasov na vašem blogu, razen če ste kupili račun brez oglasov.

 • Pripisovanje. OPS si pridržuje pravico do prikaza povezav za dodeljevanje, kot je »Blog na opskar.com«, avtorja teme in pripisovanje pisav v nogo ali orodni vrstici spletnega dnevnika.
  Partnerski izdelki. Z aktiviranjem partnerskega produkta (npr. Temo) enega od naših partnerjev se strinjate s pogoji storitve partnerja. Izključite se lahko iz pogojev storitve kadar koli tako, da deaktivirate partnerski izdelek.

 • Imena domen. Če registrirate domensko ime, uporabljate ali prenašate prej registrirano domensko ime, se strinjate in se strinjate, da za uporabo domenskega imena veljajo tudi pravila Internetne korporacije za dodeljena imena in številke (»ICANN«), vključno z njihovimi Pravice in odgovornosti za registracijo.

 • Spremembe. OPS si pridržuje pravico, da po lastni presoji spremeni ali nadomesti kateri koli del te pogodbe. Vaša odgovornost je, da redno preverjate to pogodbo glede sprememb. Vaša nadaljnja uporaba spletne strani ali dostop do nje po objavi kakršnih koli sprememb tega sporazuma pomeni sprejetje teh sprememb. OPS lahko tudi v prihodnosti ponudi nove storitve in / ali funkcije prek spletne strani (vključno z izdajo novih orodij in virov). Za takšne nove funkcije in / ali storitve veljajo pogoji tega sporazuma.
  Prekinitev. OPS lahko prekine vaš dostop do celotnega spletnega mesta ali katerega koli njegovega dela kadarkoli, z razlogom ali brez njega, z obvestilom ali brez njega, veljaven takoj. Če želite prekiniti to pogodbo ali vaš račun opskar.com (če ga imate), lahko preprosto prenehate uporabljati spletno stran. Ne glede na zgoraj navedeno, če imate račun za plačane storitve, lahko ta račun prekine le OPS, če bistveno kršite to pogodbo in ne odpravite take kršitve v roku tridesetih (30) dni od obvestila OPS-a o tem; pod pogojem, da lahko OPS takoj prekine spletno stran kot del splošnega izklopa naših storitev. Vse določbe tega sporazuma, ki bi po svoji naravi morale ostati v veljavi, prenehajo veljati, vključno z, brez omejitev, lastniškimi določbami, garancijskimi omejitvami, odškodninami in omejitvami odgovornosti.

 • Zavrnitev jamstev. Spletna stran je na voljo "kot je". OPS in njeni dobavitelji in dajalci licenc se s tem odpovedujejo vsem jamstvom kakršne koli vrste, izrecnim ali implicitnim, vključno, brez omejitev, jamstev za primernost, primernost za določen namen in nekršitev. Niti podjetje niti njegovi dobavitelji in dajalci licenc ne dajejo nobenega jamstva, da bo spletna stran brez napak ali da bo dostop do nje neprekinjen ali neprekinjen. Razumete, da ste prenesli iz ali kako drugače pridobili vsebino ali storitve prek Spletne strani po lastni presoji in tveganju.

 • Omejitev odgovornosti. V nobenem primeru OPS, njegovi dobavitelji ali dajalci licenc ne bodo odgovorni za nobeno vsebino tega sporazuma v skladu s katero koli pogodbo, malomarnostjo, objektivno odgovornostjo ali drugo pravno ali pravično teorijo za: (i) kakršno koli posebno, naključno ali posledično škodo; (ii) stroške nabave nadomestnih proizvodov ali storitev; (iii) za prekinitev uporabe ali izgubo ali poškodovanje podatkov; ali (iv) za vse zneske, ki presegajo pristojbine, ki ste jih plačali OPS v skladu s tem sporazumom v obdobju dvanajstih (12) mesecev pred razlogom za ukrepanje. OPS ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršno koli okvaro ali zamudo zaradi zadev, ki jih ni mogoče razumno nadzirati. Navedeno se ne uporablja v obsegu, ki ga prepoveduje veljavna zakonodaja.
  Splošno zastopanje in garancija. Izjavljate in jamčite, da bo (i) vaša uporaba spletnega mesta strogo v skladu s politiko zasebnosti OPS, s tem sporazumom in z vsemi veljavnimi zakoni in predpisi (vključno z vsemi lokalnimi zakoni ali predpisi v vaši državi, državi, državi ali na drugih vladnih področjih glede vedenja na spletu in sprejemljive vsebine ter vključno z vsemi veljavnimi zakoni v zvezi s prenosom tehničnih podatkov, izvoženih iz Združenih držav ali države, v kateri prebivate, in (ii) vaša uporaba spletnega mesta ne bo kršila ali pravice intelektualne lastnine tretjih oseb.

 • Odškodnina. Strinjate se, da boste povrnili in prevzeli odškodnino OPS, njenim izvajalcem in dajalcu licence ter njihovim direktorjem, uradnikom, zaposlenim in agentom pred in za vse terjatve in stroške, vključno z odvetniškimi honorarji, ki izhajajo iz vaše uporabe spletnega mesta, vključno z vašo kršitvijo tega sporazuma.

 • Razno. Ta pogodba predstavlja celotno pogodbo med OPS-om in vami v zvezi s predmetom te pogodbe in se lahko spremeni le s pisnim predlogom spremembe, ki ga podpiše pooblaščeni izvršni organ vaše družbe, ali z objavo revidirane različice vaše družbe. Razen v mejah veljavne zakonodaje, če sploh obstaja, drugače določa ta pogodba, vsak dostop do spletne strani ali njena uporaba ureja zakonodaja zvezne države Kalifornije, ZDA, razen določb o koliziji zakonov, in ustrezen kraj za kakršni koli spori, ki izhajajo iz ali se nanašajo na katerega koli od istih, bodo državna in zvezna sodišča v okrožju San Francisco, Kalifornija. Razen zahtevkov za sodno prepoved ali pravično odškodnino ali zahtevke v zvezi s pravicami intelektualne lastnine (ki se lahko vložijo pri katerem koli pristojnem sodišču brez napotitve obveznice), se vsak spor, ki izhaja iz te pogodbe, končno poravna v skladu s celovitimi arbitražnimi pravili (JAMS) trije arbitri, imenovani v skladu s temi pravili. Arbitraža bo potekala v San Franciscu v Kaliforniji v angleškem jeziku, arbitražna odločba pa se lahko izvrši na katerem koli sodišču. Prevladujoča stranka v katerem koli ukrepu ali postopku za uveljavitev tega sporazuma je upravičena do stroškov in honorarjev odvetnikov. Če je kateri koli del te pogodbe neveljaven ali neizvršljiv, se ta del razlaga tako, da odraža prvotni namen strank, preostali deli pa ostanejo v polni veljavi. Odpoved katere koli pogodbenice kakršnega koli pogoja ali pogojev te pogodbe ali kakršne koli kršitve le-te v nobenem primeru ne bo opustila takšnega pogoja ali pogoja ali njegove nadaljnje kršitve. Vaše pravice po tej pogodbi lahko prenesete na katero koli stranko, ki soglaša z njenimi pogoji in se strinja z njimi; OPS lahko prenese svoje pravice po tem sporazumu brez pogojev. Ta pogodba bo zavezujoča in bo veljala v korist strank, njihovih naslednikov in dovoljenih pooblaščencev.